การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินบริจาค

นายบุญลือ แผนกทาน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย และนางสาวโสภา ม่วงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและสิ่งแวดล้อม มอบเงินบริจาคจำนวน 18,000,000 บาท ให้กับ 18 โรงพยาบาล ซึ่งมอบเงินบริจาค ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ณ ศาลาทินทัต