การแสดงดนตรีจิตอาสา วง Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO)

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบของที่ระลึก ให้กับ คณะดนตรี Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO) ในโอกาสที่มาแสดงดนตรีจิตอาสาให้ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ เพื่อผ่อนคลายและส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ณ ชั้น M อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้  คณะดนตรี Thailand Symphony Orchestra (วงTSSO) มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจกรรมทางดนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย  มียอดเงินบริจาคสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้  รวม 6,700 บาท