กองทุน นพ.ปภาพ – ภญ.สุวภา โขวิฑูรกิจ

นพ.ปภาพ โขวิฑูรกิจ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 3,288,264 บาท เพื่อเข้ากองทุน นพ.ปภาพ – ภญ.สุวภา โขวิฑูรกิจ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาทินทัต