กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา และครอบครัว นำรายได้จากการรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้า จำนวน 46,537 บาท บริจาคสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต