กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบหน้ากากอนามัย N95

นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม คุณปรีชา-นุชนาฎ จัทร์พุ่ม คุณคงคา รุ่งโรจน์ คุณสมิตา สรสุชาติ คุณปฏิมา ชวลิต คุณสาวิตรี กลัสนิมิ คุณศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ และกลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต พร้อมด้วยพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต