กลุ่มบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มอบเงินบริจาค

กลุ่มบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบขนม จำนวน 6 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต