กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู มอบผลิตภัณฑ์ตรางู

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู โดย ายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู และครอบครัวโชคชัยณรงค์ มอบผลิตภัณฑ์ Cooling Mist จำนวน 300 ชุด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ณ ศาลาทินทัต