กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท)

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมคณะเข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวงและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง