กราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะเข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 97 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร