ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคโควิด19 กับศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ร่วมบริจาคร่างกายและอวัยวะ

ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การบริจาคร่างกายและอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ การบริจาคร่างกายและอวัยวะมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่องานบริการทางการแพทย์ และการศึกษาด้านการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีให้บริการตรวจสุขภาพที่ อาคาร ภปร ชั้น 16