สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “บ้านบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณเฮสเตอร์ ชิว (Hester Chew) รองประธานมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  คณะกรรมการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ และคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงลงพระนามาธิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิด “บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์” ทอดพระเนตรห้องพักพิงของญาติผู้ป่วย ทั้งหญิงและชาย พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับญาติผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ณ ชั้น 10 และ 12 อาคาร สก.

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นบ้านพักพิงฯ หลังที่ 3 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคาร สก ชั้น 12 สร้างบนพื้นที่ 617 ตรม. รองรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้ทั้งหมด 41 เตียง ประกอบด้วย ห้องนอนเดี่ยว 3 ห้อง ห้องนอนรวมหญิง 20 เตียง ห้องนอนรวมชาย 15 เตียง ห้องพักผ่อน, ห้องสันทนาการ, ห้องครัว และห้องซักล้าง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  ให้บริการบ้านพักชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ได้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กผู้ยากไร้ได้เข้าพักในระหว่างที่บุตรหลานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-256-4901 ต่อ 3342