ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคโควิด-19 กับ ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน และรวดเร็ว ทั้งประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถิติผู้ป่วยฯประจำวัน แนวทางการรับมือและป้องกันโรค คำแนะนำสำหรับประชาชน และความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในหลากหลายมิติโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลช่องทางการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด-19