ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

ก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคโควิด-19 กับ ศูนย์ข่าว CHULA COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน และรวดเร็ว ทั้งประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถิติผู้ป่วยฯประจำวัน แนวทางการรับมือและป้องกันโรค ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดในหลากหลายมิติโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำสำหรับประชาชน อีกทั้งข้อมูลช่องทางการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด-19

Pin It on Pinterest