ช่องทางการบริจาค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดช่องทางการรับบริจาคหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการบริจาคเงินสบทบทุนในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และการบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ และของใช้อื่นๆ 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังต่อไปนี้

  • โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • ร่วมบริจาคหน้ากาก N95 สำหรับใช้ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 
  • ร่วมแบ่งปันน้ำใจ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย