รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมการระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทุกคนต้องได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด ร่วมมือกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ จะลดการเจ็บป่วยรุนแรง และการสูญเสียได้ เพื่อให้เศรษฐกิจและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุดให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่

  1. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2. ห้อง​โถง ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
  3. Central World Live ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ฉีดวัดซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ