มะเร็งท่อน้ำดี


มะเร็งท่อน้ำดีเป็นก้อนเนื้อร้ายที่พบที่ท่อทางเดินน้ำดี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

สาเหตุของโรค

มะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากหลายสาเหตุ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาร้าที่ไม่สุก ภาวะที่มีความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคซีสต์ของทางเดินท่อน้ำดี  ภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ภาวะตับแข็ง นอกจากนี้การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ หรือประวัติมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

อาการของโรค

มะเร็งท่อน้ำดีมักไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น อาจมีอาการปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้

  • ตัวเหลือง ตาเหลือง เนื่องจากท่อน้ำดีอุดตันโดยเนื้องอก
  • ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีดลง
  • ปวดท้อง
  • คันตามร่างกาย
  • มีอาการอ่อนเพลีย หรือมีไข้
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

วิธีการรักษา

การรักษามะเร็งท่อน้ำดีขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่รักษาด้วยการผ่าตัด ในระยะลุกลาม รักษาด้วยเคมีบำบัด กรณีที่ผู้ป่วยมีตัวเหลืองตาเหลือง อาจพิจารณาใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี

สามารถติดต่อขอรับการรักษาและคำปรึกษาได้ที่

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4265