พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2562 โดยมี พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าป่า เพื่อนำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ โถงชั้น G อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทอดผ้าป่าทั้งสิ้น 3,454,812.25 บาท