สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแอลกอฮอล์

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแอลกอฮอล์จำนวน 25 แกลลอน บรรจุแกลลอนละ 4 ลิตร รวม 100 ลิตร พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้