สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 9 เครื่อง มาพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อได้ใช้งานและลดการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ นับเป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้หากสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่แล้วนำไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก การพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ที่มีแท่นเหยียบนี้ จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อผ่านการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จนในเวลาต่อมามีการจัดซื้อและจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ในลักษณะนี้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย