บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด โดยคุณฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตึกวชิรญาณวงศ์