ครบรอบ 46 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบรอบ 46 ปี โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชั้น 2 อาคารอำนวยนรธรรม