คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.พรสิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้างาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 1219 (Teleconference)  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

–         ระบบการบริหาร และการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

–         ระบบการบริหารจัดการด้านหน่วยงานสนับสนุนของฝ่ายการเงิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร อาคาร ภปร ชั้นล่าง) ฝ่ายบริหารงานพัสดุ และศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ (FMU)

–         ระบบงานด้านวิจัยและการศึกษา คลินิกโลหิตวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โซน C