กิจกรรม “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย จัดโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Week ครั้งที่ 3” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลหน่วยงานชนะการประกวดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566 ได้แก่ รางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ (Waste to New Product) และมอบของที่ระลึกให้ทีมจัดการขยะของโรงพยาบาล (หมวกแก๊ป ENV KCMH ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 ท่าน) นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล