เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่บุคลากร ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.ประกรณ์ – ทนพญ.อรพิมล ยอดวงศ์เจน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภป

มอบเงินบริจาคสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

บริษัท อูโน่โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเคร็ต ด๊อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด พร้อมศิษยานุศิษย์ ครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มอบเงินบริจาค จำนวน 940,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบรางวัล Evidence Based Practice Project Presentation

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกราน

พิธีเปิดการโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023 เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification: SSCC)

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจำปีชาวเจ้าพ่อเสือ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่ายาค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม จัดงาน “โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ประจำปี 2565 และ Lean Facilitator จัดการประชุม Lean in Healthcare เรื่อง “ความสูญเปล่าที่หมดไป กับคุณค่าและความปลอดภัยที่ได้คืนมา”

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงิน

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5ส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข และความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม kick off กิจกรรม 5ส และการอบรมเรื่อง มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2566

เปิดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Research Day ครั้งที่ 6

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย

บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับสบาย ให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 ชิ้น