เยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์ บุคลากร จากทีมเบาหวานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) : ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นำทีมโดย อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ, ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร และพล.ต.หญิง รศ.พญ.อภัสนี บุญญาวรกุล ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10