รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 5,000 โด๊ส ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารวชิราวุธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นปีแรกที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์