มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า , ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ , อ.นพ.กวิรัช ตันติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพและอาคารพิเศษ ,รศ.นพ.สมบูรณ์  คีลาวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีรายการ ดังนี้

–   บริจาคเงิน จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
–   มอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ มูลค่า 15,826,845.20 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
–   มอบเครื่องมือแพทย์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 7,774,393 บาท  แก่หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
–   มอบกล้องจุลทรรศน์ฟูลออเรสเซ้นต์ มูลค่า 1,030,000 บาท แก่ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
–   มอบเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 702,402 บาท  แก่หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
–   มอบค่าน้ำยาตรวจทางวิทยาศาสตร์ มูลค่า 230,050 บาท แก่หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์