มอบเงินบริจาค เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ

คุณชัชชัย จิตนิยมค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 5,070,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดหัวลำโพง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566