บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ