มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง) มอบชุด PPE 3M รุ่น 4510 จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และอ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต