พิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง : 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดอบรม 2 รุ่น ระหว่าง วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 และ วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา