บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 นางสาวจรัญญา ประยูรวงศ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 700 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ