บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัด มอบของบริจาค

คุณสิทธิศักดิ์ วัฒนาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัด มอบน้ำมะพร้าวและน้ำสัปปะรดแบรนด์ เจี๊ยก JIAK จำนวน 40 กล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ