บริจาคเพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,216,786 บาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Cigna Run Therapy” โดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ สปอร์ต คอมมูนิตี้ สเตเดียม วัน (STADIUM ONE) กรุงเทพมหานคร