บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ บริจาคเงิน จำนวน 258,250 บาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต