บริจาคเครื่อง Patient monitor

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.อดิศรา กาติ๊บ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเครื่อง Patient monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย