สถานทูต สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ดูงาน

คณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูต สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน ความก้าวหน้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 111 (ตึกผ่าตัดเก่า) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์