ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต