จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ และนางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต