คุณไชรัตน์ ณ บางช้าง มอบเครื่องให้ออกซิเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณไชรัตน์ ณ บางช้าง มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง (Oxygen high flow) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ และ ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต