คุณเรณู-คุณสุนทร ภูริสินสิทธิ์ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเรณู – คุณสุนทร ภูริสินสิทธิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต