โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 🏆✨

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ : อาคาร ภปร ชั้น G ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค.2566 เวลา 08.00-15.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org

สอบถามโทร. 02 256 4000 ต่อ 3794, 5389