การบริการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการตรวจทางรังสีวิทยาซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ทางคลินิก โดยมีข้อดีที่สำคัญคือสามารตรวจได้ถึงระดับโมเลกุลซึ่งเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกาย แพทย์จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของโรค และวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

การตรวจรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีวิธีการที่หลากหลายตามอวัยวะที่จะตรวจ จึงต้องการการเตรียมตัวที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา และศึกษาข้อควรปฏิบัติจากเอกสารคำแนะนำให้ครบถ้วนตามการตรวจแต่ละประเภท

 

วิธีการตรวจ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ที่

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (สำหรับการตรวจสแกนต่างๆ และตรวจความหนาแน่นของกระดูก)

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80233

02 649 4000 ต่อ 80233

 

ส่วนเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (สำหรับการตรวจเพื่อรักษาโรคต่อมไทรอยด์ด้วยน้ำแร่รังสี

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80301, 80302

02 649 4000 ต่อ 80301, 80302

วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ

 

หรือ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(สำหรับทุกการตรวจรักษา)

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80234

02 649 4000 ต่อ 80234