โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาค

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และร้านอาหารยกยอ มอบอาหารจำนวน 50 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต