โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบรุนแรง ที่เรียกว่า โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Severe aortic stenosis) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ซึ่งการตีบโดยส่วนมากเกิดจากความเสื่อมของลิ้น (sclerodegenerative) และส่วนน้อยเกิดจากความผิดปกติหรือพิการของลิ้นมาแต่กำเนิด ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการผ่าตัดน้อย วิธีการผ่าตัดเปิดทางทรวงอกเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ยังเป็นวิธีมาตรฐานในการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation; TAVI) เป็นการรักษาชั้นสูงโดยใส่ลิ้นหัวใจเทียมผ่านหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ เช่น หลอดเลือดแดงที่ขาหรือแขน หรือเจาะผ่านผิวหนังบริเวณยอดหัวใจ (apex) โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทรวงอก ซึ่งเทคนิคนี้จะทำในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงจากการผ่าตัด ได้แก่ ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 80 ปี และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมต่อการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ การพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลงมากเฉลี่ยที่ 3-5 วัน และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากการทำ TAVI เป็นหัตถการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรหัสการเบิกจ่ายอวัยวะเทียมชนิดนี้ในทุกสิทธิ์ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ ทำให้ผู้ป่วยที่ยากไร้แต่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีนี้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาชนิดนี้ได้

ในการนี้ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “คืนชีวิตให้ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ” ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/N5hclp-ezyc
และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย