แฟนเพจที่นี่ลิเวอร์ตูน มอบเงินบริจาค

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แฟนเพจที่นี่ลิเวอร์ตูน โดย เฮียเต็ก ตังกุย และทีมงาน มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ รองหัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต