เปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ระยะที่ 2 ระหว่างอาคารจอดรถหลังที่ 3 กับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรสำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ และนายอุทัย  แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) อาคารจอดรถหลังที่ 3

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดสร้างทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูงภายในโรงพยาบาลโดยรอบ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินไปยังจุดหมายปลายทางใกล้ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เป็นประโยชน์และรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการขนส่ง ไม่ต้องตากแดดและตากฝน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางในเวลากลางคืนด้วยไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด