สัปดาห์วันไข่โลก 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบไข่ไก่ จำนวน 9,999 ฟอง จากคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ เพื่อใช้ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในงาน Grand Opening Gimmick “สัปดาห์วันไข่โลก 2562” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ณ ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้ ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรม Guru Talk โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้สุขภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคไข่ การรับประทานอย่างไรให้เหมาะสม รวมถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,อ.นพ.กรภัทร มยุรสาคร หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายสัตวแพทย์ เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐพัชร์ วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย AF) มาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงาน