สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาค

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนางวิชาญา ตั้งสง่า นายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการ เป็นตัวแทน มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องกรองอากาศ Airflow มี Hepa Filter สามารถกรองไวรัส ลดการฟุ้งกระจายเชื้อได้ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต