สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต GAMA THAILAND มอบเงินบริจาค

ายวิทูร เลิศพนมวรรณ นายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต GAMA THAILAND พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต