ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 บริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2520 ร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่อง Pulse oximeter (เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ พว.อรทัย ธนาวินิจเจริญ ผู้ตรวจการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564